Lien Verpaele

Deze werken dateren van de periode 2012 – 2013.

Sta er eens bij stil ! Radio, televisie, krant, i-pad, pc, mailbox …. kortom multimedia, een overdaad aan informatie. Dringt dit alles wel nog tot ons door ?

De kunst is paal en perk te stellen aan hetgeen we aan informatie willen ontvangen. Het is mijn bedoeling de kunstliefhebber bewust te laten stilstaan bij beelden en bepaalde evoluties.

Hierbij verwijs ik naar mijn werken over de industrie. Zij zijn geïnspireerd op het werk van Martin Kippenberger (°1953-1997), het gebruik van krachtige penseelstreken en een sterk kleurenpalet, is bedoeld om de aandacht

te bevestigen op de huidige evolutie. De industie bracht ons veel goeds, veel welvaart. Zal dit alles wel blijven bestaan ? Waaruit halen wij in de toekomst onze welvaart ? Hoe moet het verder met de volgende generatie ?…

In één van mijn werken ziet u een groep arbeiders naar het werk toegaan …. de inspiratie om deze personages neer te zetten haalde ik uit het werk van Willem de Kooning (1904-1997) (hij gebruikt regelmatig een grillig lijnenspel) als van Sigmar Polke (1941-2010) (in bepaalde werken, grote kleurvakken met daarover een bepaalde figuratie onder de vorm van een lijnenspel).

Daarnaast wil ik ook de haast in onze huidige maatschappij onderstrepen, en toch …lopen onze levens als draden door elkaar… Laat ons daar bewust van worden !

En als toeschouwer in de kunst even stilstaan, loskomen van deze rat-race …

Hierbij liet ik me inspireren door de hedendaagse kunstenaar Hervé Martijn (°1961). Hij liet in zijn recentste doeken het strategische wegwissen met witte, horizontale verfstrepen helemaal achterwege. Ik haalde ze hier bewust naar boven !

Wij, moderne mensen, krijgen tevens dagelijks in een hoog tempo, die informatie over ons heen. Hoe flitsender, hoe beter, het gevolg hiervan is, wat je over je heen krijgt uitgestort aan beelden en teksten heftig beweegt of veel lawaai maakt ! Opnieuw wil ik de kunstliefhebber zich bewust laten worden om zich niet te laten ondersneeuwen.

Daarom wil ik met mijn werken bewust een contrast oproepen in de belevingswereld : een beeld van rust, een soort emotionele betrokkenheid, zonder lawaai en flitsende beelden. Hierbij verwijs ik naar mijn werken : de zanger Leonard Cohen, actrice Liz Taylor, de vlaamse acteurs …. de acteurs uit de goede oude tijd. Even stilstaan, nostalgie, een verandering in gemoed …

Als schilder grijp ik overwegend naar de foto als vertrekpunt van het schilderij en creeër nu een stilistische diversiteit, een zoektocht naar een persoonlijke stijl. Ik werk vooral met olieverf. Hierbij hou ik vooral van figuratieve schilderkunst, op zoek naar ‘een nieuwe ervaring van het reële’.

Ik wil hierbij de directe impact van het documentaire beeld verzoenen met de expressieve abstracte beeldende kracht van de verfhuid, de kleur, de compositie.

In de toekomst wil ik verder mij focussen op portret, geïnspireerd door de werken van de hedendaagse schilder Sam Dillemans. Een typisch kenmerk van zijn schilderkunst is dat hij lijkt te worstelen met de verf : olieverf die hij in dikke lagen over het doek smeert.

Volg de site van de negen en beleef de evolutie met me mee !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *